Центр Соціальних Послуг в м. Ельблонг

Якщо Ви біженець з України?

Ви маєте право на отримання одноразової грошової виплати в розмірі 300 злотих на особу призначені на потреби, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плату за житло.

Ви можете скориристатися пільгами на умовах та в порядку закону про соціальну допомогу та продовольчу допомогу .

Ми можемо також підтримати Вас у вигляді безкоштовної психологічної допомоги.

ul. Winna 9 w Elblągu

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Jesteś uchodźcą z Ukrainy?

Przysługuje Ci jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Możesz skorzystać ze świadczeń na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej oraz z pomocy żywnościowej.

Możemy również Cię wesprzeć w postaci bezpłatnej pomocy psychologicznej.

ul. Winna 9 w Elblągu