SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

DOFINANSOWANIE 61.200 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 61.200 zł

 

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym, do skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program realizowany jest w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W czasie gdy osoba niepełnosprawna ma zapewnioną opiekę, opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków czy załatwić swoje sprawy prywatne.

Wykonawcą zadania jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Elblągu, ul. 1 Maja 1, 82 – 300 Elbląg.

Rekrutacja do programu rozpoczyna się 25.04.2022r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 502-736-513.

http://www.elblag.psoni.org.pl/psouu/index.php?option=com_content&view=article&id=185