Pracownicy socjalni z Zespołu Pracy Socjalnej w tut. Centrum w dniu 13.04.2022 r. rozpoczęli projekt 'Rodzina w Rozkwicie – bezpiecznie zdrowo kulturowo’.
Podczas pierwszego spotkania wszyscy uczestnicy integrowali się w ramach zajęć animacyjnych o tematyce Wielkanocy a także wykonywali prace plastyczne oraz dekoracje świąteczne, które okazały się imponujące.
Spotkanie odbyło się w atmosferze spokoju i uprzejmości a zakończyło radosnym wyczekiwaniem następnego, które odbędzie się już 27.04.2022 r.