Elbląskie Centrum Usług Społecznych realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Usługa „opieki na odległość” w formie tzw. „opaski bezpieczeństwa” kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługa wsparcia polega na korzystaniu z tzw. „opaski bezpieczeństwa” z systemem bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz natychmiastowej reakcji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W roku 2022 Gmina Miasto Elbląg otrzymała w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie na realizację Programu w kwocie: 235 000,00 zł, w tym 85 000,00 zł na realizację dostępu do tzw. „opieki na odległość”.