Tryb przyjęcia

Tryb przyjmowania pacjentów:

Przyjęcie na oddział wymaga skierowania lekarskiego, które można otrzymać u swojego lekarza rodzinnego bądź w naszym Ośrodku.

Na okres pobytu na dziennym oddziale pacjenci mogą otrzymać zwolnienie lekarskie.

Przyjęcie na leczenie ambulatoryjne w poradni nie wymaga skierowania lekarskiego.

Leczenie jest bezpłatne (refundowane przez NFZ).

Oferujemy usługi w zakresie:

psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej.

DZIENNY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA

NOWA USŁUGA ZDROWOTNA PROPONOWANA PRZEZ NZOZ KARAN „Dom Zacheusza”

INTENSYWNA TERAPIA 7 GODZIN DZIENNIE POD OPIEKĄ DOŚWIADCZONYCH TERAPEUTÓW

SZACUNEK I DYSKRECJA

POSIŁEK REGENERACYJNY

SKIEROWANIE NA ODDZIAŁ MOŻNA UZYSKAĆ TAKŻE W NASZEJ PORADNI

USŁUGA JEST BEZPŁATNA (REFUNDOWANA PRZEZ NFZ)

Masz problem z Alkoholem, innym uzależnieniem?

zgłoś się do nas, chętnie pomożemy Ci

fachowo, dyskretnie, bezpłatnie

zadzwoń lub przyjdź:

NZOZ KARAN „DOM ZACHEUSZA” W ELBLĄGU

ul. Królewiecka 197

tel. +48 885 496 949
Jeżeli zauważysz że:

 • Pijesz lub zażywasz więcej niż obiecujesz sobie i innym?
 • Ukrywasz swoje zachowanie przed innymi?
 • Zacząłeś kłamać?
 • Alkohol/narkotyki/granie stało się ważniejsze niż rodzina i praca?
 • Zauważyłeś pogorszenie się zdrowia?
 • Trudno Ci przestać, gdy już zaczniesz?
 • Następnego dnia odczuwasz wyrzuty sumienia i poczucie winy?
 • Coraz częściej więcej czasu poświęcasz na alkohol/narkotyki/hazard?
 • Czujesz się coraz bardziej smutny i samotny?

to objawy rozwijającego się uzależnienia!

Pozwól sobie pomóc !!!

Otrzymasz:

 • Fachową pomoc
 • Wsparcie
 • Niezbędne informacje i porady
 • Bezpieczeństwo i dyskrecję

Leczymy:

 • uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie od narkotyków,
 • współuzależnienie,
 • uzależnienie od hazardu, gier,
 • uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego
 • uzależnienie od leków itp.

Formy leczenia:

 • Terapia grupowa,
 • Konsultacje indywidualne z psychoterapeutą,
 • Konsultacje z psychologiem,
 • Konsultacje lekarskie.

Oferta – terapia:

 1. Intensywna: na Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia.
 2. Ambulatoryjna: w Poradni Uzależnienia.

DZIENNY ODDZIAŁ

   Oferta Dziennego Oddziału skierowana jest do osób mających trudności w utrzymaniu abstynencji, nie kwalifikujących się tym samym do leczenia ambulatoryjnego, wymagających bardzo intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych w I etapie leczenia. Program trwa 8 tygodni, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

   Pacjenci są kierowani na Dzienny Oddział przez swojego lekarza rodzinnego bądź lekarza z naszego Ośrodka. Po konsultacji z  psychoterapeutą z Poradni  NZOZ KARAN w Elblągu przyjmowani są na Oddział. Przez cały okres pobytu pacjent znajduje się pod indywidualną opieką specjalisty. Po podpisaniu kontraktu terapeutycznego i zapoznaniu się z regulaminem pracy oddziału terapeuta z pacjentem sporządza diagnozę problemową. Jest to podstawa do stworzenia Osobistego Planu Terapii. Obejmuje on zagadnienia realizowane na grupie zadaniowej oraz realizowane indywidualnie przez pacjenta.

   Warunkiem przyjęcia na oddział dzienny jest abstynencja w chwili przyjęcia jak również brak objawów Zespołu Abstynencyjnego.