Z okazji Święta Rodzicielstwa Zastępczego

Dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym

Za zaangażowanie, troskę i opiekę, które dajecie dzieciom.

Jednocześnie życzymy  Wam

Zadowolenia, zdrowia, radości,

Zrozumienia, siły, miłości

Oraz doświadczania dobra każdego dnia…

Dyrekcja i Pracownicy Elbląskiego Centrum Usług Społecznych