24 maja 2022 roku w Olsztynie odbyła się „VII Warmińsko-Mazurska” konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego”.

Podczas tej pięknej uroczystości z rąk Pani Jolanty Pieńkowskiej (członek zarządu województwa) 17 rodzin zastępczych z województwa warmińsko – mazurskiego odebrało statuetki -„Diament Dobroci i Serca”.

Jest to wyróżnienie przyznawane co rok rodzinom zastępczym za ich zaangażowanie, cierpliwości i ich trud włożony w opiekę nad dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej. Przyznane wyróżnienia  stanowią  wyraz wdzięczności i uznania dla pełnej poświecenia pracy, jaka jest rodzicielstwo zastępcze. Wiele ciepłych słów skierowano również do pracowników systemu pieczy zastępczej, za ich wsparcie i pełną zaangażowania pracę na rzecz rodzin.

Państwo Małgorzata i Andrzej Tomasz to elbląska rodzina zastępcza, która podczas konferencji została wyróżniona i nagrodzona statuetką „Diamentu Dobroci i Serca”. Rodzinie serdecznie gratulujemy!

Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.