Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022, Moduł II

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza osoby w wieku od 65 roku życia do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

W ramach programu zakupionych zostanie 50 szt. urządzeń do teleopieki w formie tzw. opaski bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z centrum monitoringu działającą całodobowo siedem dni w tygodniu również w święta. W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia po wciśnięciu w opasce przycisku SOS nastąpi połączenie z centrum monitoringu, gdzie dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmą działania w celu udzielenia możliwie najszybszej pomocy.

Usługa kierowana jest do mieszkańców Elbląga, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Program realizowany jest do dnia 31.12.2022r.

Zgłoszenia do programu będzie można składać od dnia 13 czerwca 2022r.,

w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 w Punkcie Przyjęć Klienta

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 625 61 20 lub 55 625 61 30

Zgłoszenia przyjmowane będą również poprzez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11

Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej