Z przyjemnością informujemy, że nasza delegacja otrzymała zaproszenie od organizatorów  II Kongresu Centrów Usług Społecznych i mieliśmy możliwość prezentować rozwiązania wprowadzane w Elbląskim Centrum Usług Społecznych jako dobre praktyki.

Wydarzenie miało miejsce w dniach 21 – 22 czerwca 2022 r. w Starachowicach. Zorganizowane zostało przez Gminę Starachowice w partnerstwie z Forum Centrów Usług Społecznych, Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Powiat Starachowicki,  Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Zespół w składzie:
Beata Kulesza – Dyrektor
Elwira Tańska – Organizator usług społecznych
Katarzyna Siewicz – Organizator społeczności lokalnej
Andrzej Fedak – Organizator usług społecznych

zaprezentował materiał o ścieżce jaką pokonaliśmy ku utworzeniu ECUS oraz rekomendowanych przez nas rozwiązaniach wśród, których się znalazły:

  • oddzielenie prowadzenia postępowania administracyjnego od pracy socjalnej i usług oraz utworzenie Punktu Przyjęć Klienta jeszcze wówczas, gdy byliśmy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu. Aktualnie pełni on funkcję JEDNEGO OKIENKA
  • przeprowadzenie Diagnozy potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie usług społecznych oraz lokalnego potencjału usługowego wraz z elementem edukacyjnym kadry zamawiającego przez firmę zewnętrzną. Edukacja kadry okazała się świetną inicjatywą, bo zaowocowała naszą odwagą do samodzielnego przystąpienia do badań w ramach monitoringu usług społecznych. Opracowaliśmy kilka ankiet między innymi do ogółu mieszkańców Elbląga, dla osób korzystających z usług społecznych, dla podmiotów świadczących usługi społeczne lub działających w innym zakresie na rzecz mieszkańców Elbląga. Jesteśmy w trakcie prowadzenia badań własnych z opieką ekspercką zapewnioną przez Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych na mocy podpisanego porozumienia.
  • „Zgłoś potrzebę” to skrzynka umieszczona na naszej stronie internetowej w celu zbierania informacji od mieszkańców równolegle do diagnozy prowadzonej przez firmę zewnętrzną
  • Działania prowadzone w ramach organizowania społeczności lokalnej dla mieszkańców budynków socjalnych przy ulicy Skrzydlatej oraz akcje z mieszkańcami miasta
  • Aktywność pracowników socjalnych ECUS, którzy zaczęli rozwijać grupową i środowiskową metodę pracy socjalnej
  • Katalog zakontraktowanych i planowanych usług społecznych

Spotkanie z przedstawicielami centrów usług społecznych zaowocowało wymianą doświadczeń i nawiązaniem kolejnych znajomości, co w sytuacji testowania nowych rozwiązań jest niezwykle cenne 😊

Zachęcamy również do obejrzenia materiałów video nagranych w trakcie Kongresu przez TV Ratusz Starachowice