,,Bezpieczne Wakacje”

W dniu 27.06.2022 r. przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Komendą Miejską Policji w Elblągu Organizator społeczności lokalnej ECUS Katarzyna Siewicz zorganizowała spotkanie dla dzieci i mieszkańców z budynków socjalnych przy ul. Skrzydlatej pn. ,,Bezpieczne Wakacje”.

Dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym oraz rowerowym, bezpiecznego korzystania z kąpielisk wodnych, prawidłowego zachowania wobec nieznajomych oraz przypomniano numery alarmowe 112 oraz 997. Pod koniec spotkania dzieci uczestniczyły w konkursach z nagrodami.

Dziękujemy mieszkańcom za uprzątnięcie i przygotowanie terenu.

W społeczności siła!

Dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Elblągu za sfinansowanie nagród dla dzieci.