Projekt Rodzina w Rozkwicie – bezpiecznie, zdrowo, kulturowo dobiegł z rozmachem końca w dniu 23.06.2022 r.
Cóż to było za spotkanie! W dniu tak pięknym i słonecznym wszyscy uczestnicy mieli okazję połączyć zabawę w ruchu z dawką radości w Parku Piekarczyka. W ten aktywny sposób zakończono cykl spotkań projektu w ramach którego Rodziny z pewnością Rozkwitły. Dziękujemy!