Informujemy, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomiła dwa nowe programy mieszkaniowe adresowane dla osób z niepełnosprawnościami. Programy mają wspólną nazwę: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Celem programów jest wsparcie i niezależność osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie podejmowanej aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi.

Dostępne mieszkanie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Mieszkanie dla absolwenta: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

Wnioski osób z niepełnosprawnością o dofinansowanie w ramach ww. programów będą przyjmowane w II półroczu br., po zawarciu przez Fundusz umów w sprawie realizacji programów z powiatami, które będą udzielać pomocy oraz po przystosowaniu systemu informatycznego Funduszu, który będzie obsługiwał wnioski o dofinansowanie.

O rozpoczęciu naboru wniosków poinformujemy oddzielnym komunikatem.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Link do SOW: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja

Wszystkie osoby niepełnosprawne już teraz gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.