Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza mieszkańców Elbląga, którzy ukończyli 65 rok życia do skorzystania z usługi teleopieki w formie tzw. opaski bezpieczeństwa. Usługa jest realizowana w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II.

Opaska bezpieczeństwa użytkowana jest na nadgarstku podobnie jak zegarek, połączona jest z centrum monitoringu działającym całodobowo siedem dni w tygodniu również w święta. Jej działanie polega na tym, że w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia osoba korzystająca z opaski po naciśnięciu przycisku bezpieczeństwa SOS uzyska połączenie z ratownikiem medycznym, który podejmie działania w celu udzielenia możliwie najszybszej pomocy. Urządzenie ponadto wyposażone jest w funkcję pomiaru tętna, w sytuacji przekroczenia progów alarmowych wartości tętna, inicjuje kontakt telefoniczny z seniorem. Inną funkcją urządzenia jest detektor upadku, który powiadamia centrum monitoringu o zdarzeniu oraz geolokalizator, który określa miejsce pobytu seniora, by w razie potrzeby szybko dotrzeć do niego z pomocą.

Usługa kierowana jest do osób, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Zgłoszenia przyjmowane są w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 w Punkcie Przyjęć Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, telefonicznie pod numerami: 55 625 61 20 lub 55 625 61 30 lub bezpośrednio u koordynatora Programu przy ul. Plac Dworcowy 3A/N lub telefonicznie 55 230 60 42.

Z usługi teleopieki można skorzystać do dnia 31 grudnia 2022r.

Zadanie realizowane jest z Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 finansowane w kwocie 85 000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.