DYREKTOR I PRACOWNICY ELBLĄSKIEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH PRAGNĄ ZŁOŻYĆ PODZIĘKOWANIE

GE Power w Elblągu

Jesteśmy wdzięczni za okazaną pomoc, życzliwość i ofiarność w organizacji ogniska dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi, które miało miejsce w dniu 9 czerwca 2022r. w parku Bażantarnia. Głównym celem spotkania była integracja uchodźców z Ukrainy ze społecznością lokalną, budowanie wzajemnego zaufania i wsparcia, poprzez zabawę oraz poznanie regionu, kultury i przyrody.

Serdecznie dziękujemy za bezcenne i bezinteresowne wsparcie, okazanie Nam dobrej woli i hojności. Dzięki temu możliwa stała się realizacja wyznaczonych celów i zamierzeń. Wnieśliście Państwo istotny wkład w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych, w tym rodzin z Ukrainy.