Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, że od dnia 3 sierpnia 2022 roku za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), osoby z niepełnosprawnością mogą składać wnioski dot. nowego programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”.
Link do SOW: https://sow.pfron.org.pl/