W najbliższy wtorek 27 września w naszym mieście będzie obchodzony Dzień Seniora. Tego dnia zajęcia w Klubie Seniora nie odbędą się. Spotykamy się o godzinie 10.00 na placu przy Urzędzie Miejskim ul. Łączności 1, skąd ruszymy w przemarszu ulicami miasta na Plac Jagiellończyka.

Na Placu Jagiellończyka odbędą się występy organizacji seniorskich i prezentacje. Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, jak pomiar poziomu cukru, ciśnienia krwi w namiocie ze Szpitala Miejskiego w Elblągu.

Zapraszamy Seniorów i Seniorki do przyłączenia się i miłego spędzenia czasu.

Uwaga: W przypadku złych warunków atmosferycznych – miejscem wydarzenia będzie sala kina „Światowid” w Centrum Spotkań Europejskich, gdzie od godziny 10.00 odbędzie się cała uroczystość.

Inicjatywa organizowana jest w celu integracji środowiska elbląskich seniorów oraz zaprezentowanie ofert organizacji zaangażowanych w działalność na ich rzecz.

Organizatorem wydarzenia jest prezydent Miasta i Elbląska Rada Seniorów.