Elbląskie Centrum Usług Społecznych otrzymało nagrodę wyróżnienia za najlepszą inicjatywę seniorską – Klub Seniora w konkursie organizowanym przez Federację FOS-a i Społeczną Radę Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską powołaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „POTRZEBNI”.

SZCZEGÓLNE GRATULACJE DLA BASI I WSZYSTKICH SENIORÓW