Elbląskie Centrum Usług Społecznych przystąpiło do ogólnopolskiej i ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży, której celem jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpieczne i szczęśliwe.

W ramach kampanii zachęcamy uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII do udziału w konkursie na najciekawszy filmik profilaktyczny o tematyce przeciwdziałania przemocy pod hasłem „Jak walczyć z przemocą”, który swoją stroną graficzną i treścią zwróci uwagę na zagrożenia związane z przemocą i możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

Konkurs kierujemy do dzieci szkół podstawowych, ponieważ to m.in. one są użytkownikami sieci internetowej, przez co narażone są na cyberprzemoc, zjawisko hejtu lub bullyingu w różnych jego formach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2022r. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody za zajęcie I miejsca oraz II i III miejsca w konkursie.

Prace na konkurs można przygotować dowolną techniką graficzną. Pracę należy utrwalić w formacie MP4 lub avi na nośniku elektronicznym pendrive lub płycie DVD i przesłać za pośrednictwem szkoły lub rodzica wraz z Kartą zgłoszeniową (zał. nr 1 do Regulaminu konkursu) w terminie do 18 listopada 2022r. do ECUS na adres:
Elbląskie Centrum Usług Społecznych, ul. Winna 9, z dopiskiem „Konkurs na filmik profilaktyczny Jak walczyć z przemocą” lub złożyć w wyznaczonym terminie w Punkcie Przyjęć Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie i tym samym włączenia się w kampanię 19 dni przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

W załączeniu Regulamin konkursu. Informacje dostępne są u opiekuna konkursu: Barbara Stanny, tel. 55 230 60 42