Elbląskie Centrum Usług Społecznych w dniu 19 października wzięło udział w organizowanym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Dniu Seniora. Była to okazja do spotkania się z mieszkańcami miasta, którzy tego dnia odwiedzili placówkę ZUS. Pracownicy Centrum udzielali informacji na temat możliwości wsparcia osób starszych.