Elbląskie Centrum Usług Społecznych bierze udział w ogólnopolskiej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży, która co rok odbywa się na całym świecie w dniach 1-19 listopada. Autorem światowej kampanii jest Womens World Summit Fundation (WWSF), powstałej w Genewie w latach 90-tych, której celem jest wspieranie kobiet i dzieci. Kampania organizowana jest przez pierwsze 19 dni listopada. Celem Kampanii jest tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpieczne i szczęśliwe. Koordynatorem Kampanii w Polsce jest Fundacja „poDrugie” z Warszawy. Symbolem jest pomarańczowa wstążeczka jako znak sprzeciwu wobec przemocy.

W tym roku w ramach Kampanii zaplanowano:

– konkurs we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów klas VI-VIII na najciekawszy filmik profilaktyczny pod hasłem „Jak walczyć z przemocą”. Prace można składać do 18 listopada,

– zawody sportowe na basenie w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” dla uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych,

– spot w lokalnej Telewizji Elbląskiej TRUSO TV uwrażliwiający na zjawisko przemocy rówieśniczej,

– rozwieszenie plakatów profilaktycznych uwrażliwiających na zjawisko przemocy wśród mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, lokali administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych oraz wśród pozostałych koalicjantów Kampanii,

– spotkania i film z zakresu profilaktyki zjawiska przemocy, w tym dla osób starszych,

– pomarańczowe wstążeczki symbolizujące sprzeciw wobec przemocy, ulotki informacyjne, informatory, które będzie można otrzymać w Punkcie Przyjęć Klienta.

Dotychczas naszymi koalicjantami zostali:

– spółdzielnie mieszkaniowe

– Zarząd Budynków Komunalnych

– Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

– szkoły podstawowe

– Komenda Miejska Policji

– Komenda Straży Miejskiej

– Zespół Interdyscyplinarny

– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

– Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Zawodowej

– Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego „Szkol-Med.” Nowik i wspólnicy Sp.J.

– Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu