„Biała wstążka” to kampania mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

W związku z przyłączeniem się do kampanii „Biała wstążka” 25 listopada 2022 r. oraz 02 i 09 grudnia 2022 r. w siedzibie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winna 9 w godz. od 7:30 do 15:30 pełnić będą dyżur pracownicy socjalni Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tel. 55-625-61-08 lub 55-625-61-41

Ponadto w dniach 28 listopada 2022 r. oraz 03 i 10 grudnia 2022 r. w godzinach od 10 do 16 dyżur będzie pełnić Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. 55-255-00-01.

W ramach OTWARTYCH DRZWI osoby doświadczające przemocy uzyskają:

  • wsparcie
  • informacje w zakresie m.in. przysługujących im praw
  • informacje na temat instytucji niosących pomoc