Rozstrzygnięcie konkursu na filmik profilaktyczny pod hasłem ,,Jak walczyć z przemocą”

realizowanego w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła Laureatów:

I miejsce: Adrianna Piwcewicz, Martyna Gąsak, Julia Kossowska, Julia Rybczyńska,

Jakub Baprawski, Filip Pohlid  ze Szkoły Podstawowej nr 4

II miejsce – Anna Paradowska ze Szkoły Podstawowej nr 19

III miejsce – Adam Konkol ze Szkoły Podstawowej nr 19

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a Laureatom zwycięskich prac serdecznie gratulujemy!!!

Wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2022r.