Wręczenie nagród w konkursie na film profilaktyczny „Jak walczyć z przemocą”.

W dniu 16 grudnia 2022 zapraszamy Laureatów konkursu na film profilaktyczny „Jak walczyć z przemocą”, który odbył się w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży na spotkanie podczas którego wręczone zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

Spotkanie odbędzie się w Elbląskim Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 o godzinie 11.30 w sali 304 (wejście przez Punkt Przyjęć Klienta).

Serdecznie zapraszamy!