Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, iż od 1 stycznia 2023r. Zespół ds. Bezdomności mieści się w Elblągu przy ul. Winnej 9.

Kontakt:

– do pracowników socjalnych – 55 625 61 18

– do sekretariatu ECUS – 55 625 61 00

– e-mail bezdomni@ecus.pl lub ecus@ecus.pl