W DNIU 28 MARCA 2023 ODBĘDZIE SIĘ KOMISJA, KTÓRA DOKONA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW I WYDA REKOMENDACJĘ CO DO ZAKWALIFIKOWANIA DO USŁUGI ,,WSPARCIE DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY”. ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH ZASTRZEGA SOBIE, ŻE W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ PRACA KOMISJI MOŻE ULEC WYDŁUŻENIU.

Z osobami wstępnie ZAKWALIFIKOWANYMI  do usługi skontaktuje się pracownik Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Nastąpi to do 3 dni roboczych od momentu zakończenia prac komisji.