W dniu 24 marca 2023r. Pracownicy socjalni Elbląskiego Centrum Usług Społecznych wzięli udział w Inicjatywie Lokalnej ”Z NAMI ŁATWIEJ” zorganizowanej przez  Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „Lazarus”. Spotkanie odbyło się w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Zamkowej i było skierowane do elbląskich seniorów. Celem Inicjatywy było przedstawienie przez działające na elbląskim rynku organizacje i instytucje wszelkiego rodzaju ofert dla seniorów a Policja uwrażliwiła na czyhające na osoby starsze niebezpieczeństwa i oszustwa. Pracownicy Centrum przedstawili formy pomocy oraz aktualne usługi społeczne dedykowane osobom starszym i niepełnosprawnym. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Banku Żywności, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, Fundacji Elbląg, oraz Uniwersytetu III Wieku.