W dniu 06 kwietnia 2023  Komisja zakończyła pracę dotyczącą wydania rekomendacji do kwalifikacji do usługi ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi prac Komisji:

Ilość zgłoszeń: 130

Ilość zgłoszeń, które nie spełniały wymogów formalnych: 7

Komisja dokonała oceny 123 zgłoszeń.

kategoria/talent ilość zgłoszeń
społeczny 6
programistyczny 3
techniczny 0
sportowy 63
artystyczny 51
Suma 123

Pozytywną rekomendację do kwalifikacji do usługi otrzymało 50 osób.

kategoria/talent ilość osób z pozytywną rekomendacją
społeczny 1
programistyczny 2
techniczny 0
sportowy 25
artystyczny 22
Suma 50

Z osobami wstępnie ZAKWALIFIKOWANYMI  do usługi skontaktuje się pracownik Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Nastąpi to do 3 dni roboczych od momentu zakończenia prac komisji.