Usługa społeczna „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży” realizuje Fundacja Elbląg.