Dział Usług Elbląskiego Centrum Usług Społecznych zajmuje się osobami starszymi. Seniorzy odwiedzani przez pracowników socjalnych dzielą się na dwie grupy. Pierwszą grupą są osoby, które żyją w otoczeniu rodziny, mają wsparcie ze strony najbliższych, są osobami szczęśliwymi, uczestniczą w życiu społecznym. Drugą grupą są natomiast osoby samotne, nie posiadające rodziny lub rodzina nie wykazuje zainteresowania, albo na stałe przebywa za granicą.

Urodziny dla Seniora to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie samotności i osamotnieniu osób w/po 85 roku życia poprzez zorganizowanie uroczystych urodzin dla seniora.

Projekt jest realizowany przez ECUS od kwietnia 2023r. do grudnia 2023r. Uczestnikami projektu będą osoby objęte pomocą Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Pracownicy socjalni zdążyli już w tym czasie odwiedzić trzech seniorów, na twarzach których pojawił się uśmiech.

Pani Władysława Szmigowska ur. 25.04.1930r.

Pani Barbara Jaczewska ur. 05.05.1937r.

Pani Anna Szczepankiewicz ur. 17.06.1937r.