Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje o rozpoczęciu od września 2023 roku kolejnej edycji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Jeśli uważasz, że w twoim związku jest dużo konfliktów, często się kłócisz z najbliższymi, zdarza się że krzyczysz na nich, uderzysz ten program jest dla Ciebie. Zapraszamy.

Obszarem do pracy na zajęciach będzie:

– nabycie wiedzy o tym, czym jest przemoc
– rozpoznanie własnych zachowań przemocowych
– opracowanie strategii zapobiegającej zachowaniu przemocowemu
– nauczenie się kontrolowania swoich zachowań agresywnych
– zmiana myślenia i przekonań tak, aby sprzyjały rozwojowi zachowań partnerskich
– nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji
– nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w siedzibie Centrum przy ul. Winnej 9, w godzinach popołudniowych przez okres 4 miesięcy od września do grudnia 2023 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt z koordynatorem pod numerem tel. 55 265 61 26.