Elbląskie Centrum Usług Społecznych informuje, że limit miejsc do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 został wyczerpany.

Osoby spełniające kryteria udziału w programie, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpany limit miejsce zostaną wpisane na listę rezerwową. W tym celu należy się kontaktować z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych przy ul. Hetmańskiej 28 w godz. od 8:00 do 16:00.