Elbląskie Centrum Usług Społecznych w okresie od 20 lutego 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowało usługę „Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie powierzono do realizacji  Fundacji Elbląg. W okresie od 6 marca 2023 r. do 20 marca 2023 r. odbyła się rekrutacja do usługi. Odbiorcą usługi mógł zostać mieszkaniec Elbląga pod warunkiem, że nie ukończył 20 roku życia oraz wykazywał szczególne zdolności. Zgłoszono łącznie 123 młodych Elblążan i Elblążanek, w 7 zgłoszeniach  nie dopełniono wymagań formalnych. Komisja stanęła przed trudnym zadaniem, ponieważ ilość młodych osób posiadających ogromne sukcesy była naprawdę duża. Wszystkie zgłoszone osoby zostały umieszczone w jednej z kategorii, którą był talent sportowy, artystyczny, społeczny i programistyczny.

W wyniku prac komisji konkursowej 50 osób zostało zakwalifikowanych do pozyskania wsparcia w kwocie 3000 zł. Usługa polega na tym, że odbiorca podpisuje umowę z Fundacja Elbląg, która w wyniku otrzymanej dotacji od Elbląskiego Centrum Usług Społecznych pokrywa lub dofinansowuje koszty np. zakupu stroju niezbędnego do udziału w zajęciach rozwijających, zakupu sprzętu, wyjazdu na obóz, a nawet sam udział w lekcjach, treningach itp. Warto wspomnieć, że usługa ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży” została tak stworzona, aby odbiorca otrzymywał wsparcie przy minimalnym wysiłku ze swojej strony, który polegał na byciu w kontakcie z Fundacją Elbląg oraz dopełnieniu kilku prostych formalności. Idealnie wpisuje się to w koncepcję Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, które zlecając zadania organizacjom pozarządowym pragnie odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców Elbląga.

Usługa pn. ,,Wsparcie dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży” ułatwiła zrealizować marzenia i rozwijać pasję wśród młodych elblążan. Jaś mógł wyjechać na obóz piłkarski, Natalia uczestniczyła w dodatkowych zajęciach rozwijających talent wokalny, natomiast Karolina zakupiła strój na turnieje tańca towarzyskiego. Powyższa usługa pokazuje, jak wiele zdolnych dzieci jest w naszym mieście, których należy wspierać z nadzieją, że w przyszłości przyniosą dumę dla swoich rodziców, jak i wszystkich elblążan.