W związku z upływem 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, o którym mowa w § 18a.1. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (ogłoszonego obwieszczeniem Ministra Rodziny i polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2022 r. Dz. U. poz. 1611), od dnia 29.09.2023 r. ponownie wniosek o wydanie karty parkingowej wraz z wymaganymi podpisami, w obecności przewodniczącego lub pracownika Zespołu, osoba niepełnosprawna składa osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16a.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 29 września 2023 r. ponownie obowiązuje wniosek o wydanie karty parkingowej, stanowiący załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Wniosek jest dostępny do pobrania pod poniższym linkiem:

https://www.ecus.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/druki-do-pobrania/