11 września b.r rozpoczęły się w naszym mieście Elbląskie Dni Seniora. Na naszych Seniorów w bieżącym tygodniu czekały najróżniejsze atrakcje. Elbląskie Centrum Usług Społecznych również prężnie zaangażowało się w obchody święta seniorów. 13 września zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w Dniach Otwartych Dziennego Domu Senior +. Pracownicy socjalni Działu Usług: Małgorzata Kasprzyk-Sawościan i Olga Tryba dzieląc się dobrymi praktykami zaprezentowały zrealizowane w ostatnim czasie oraz będące w trakcie realizacji projekty na rzecz społeczności senioralnej. Bardzo nas cieszy zainteresowanie propozycjami, które kierujemy do Seniorów, jest to dla nas dodatkowa motywacja do podejmowania kolejnych inicjatyw.