Skończyły się. Koniec, po kokardkę, po każde łóżko pod ścianą, po ostatni plastikowy talerzyk.  Skończyły się miejsca w rodzinach zastępczych. Kolejne dziecko potrzebuje rodziny zastępczej, niemowlak pozostawiony w szpitalu, dziewczynka ze śladami pobicia, chłopczyk, który sam prosił o zabranie z domu. Nasz asystent mówi, że w środowisku X rodzice dalej nadużywają środków psychoaktywnych, trzeba zabrać dziecko – dziewczyny macie miejsce? Pracownik socjalny zauważył zasinienia u trzylatka, mówi, tam coś się dzieje, niepokoję się, idę dziś do rodziny – w razie czego, gdzie zawieść dziecko? Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie wskazanej przez ECUS. A rzeczywistość? Nie ma miejsc, nie będzie gdzie zawieść dziecka, nie mamy kogo wskazać.

Rodzina zastępcza jest miejscem zabezpieczenia dziecka. Tu zostanie nakarmione, wysłuchane i utulone. Tu czeka, aż rodzice podejmą działania i stworzą inną codzienność. Na ten moment takich miejsc nie ma. Skończyły się.

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Osób otwartych, z ogromną wrażliwością i nie mniejszym sercem. Należy również spełniać warunki:

  • dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej (w przeszłości i obecnie) oraz nie mieć ograniczonej ani zawieszonej władzy rodzicielskiej,
  • wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego,
  • nie posiadać ograniczenia w zdolności do czynności prawnych,
  • być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewniać odpowiednie warunki, umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba, tworząca tę rodzinę, musi posiadać stałe źródło dochodów,
  • ukończyć szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych oraz zawodowych) oraz uzyskać stosowną kwalifikację.

Ogłaszamy nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE. Zapraszamy do ECUS ul. Winna 9, tel. 55 625 60 22, 55 625 60 16.

A potem, gdy już dziecko będzie u WAS w rodzinie zastępczej, nie zostaniecie sami, pomożemy – Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.