„Biała wstążka” to kampania mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.

W związku z przyłączeniem się do kampanii „Biała wstążka” 07 i 08 grudnia 2023 r. w siedzibie Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winna 9
w godz. od 7:30 do 15:30 pełnić będą dyżur pracownicy socjalni Zespołu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, psycholodzy oraz terapeuta ds. uzależnień.

Tel. 55-625-61-08, 55-625-61-41, 55-625-61-23, 55-625-61-26, 784-631-781

Ponadto w dniu 09 grudnia 2023 r. w godzinach od 10 do 16 dyżur będzie pełnić Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. 55-255-00-01.

W ramach OTWARTYCH DRZWI osoby doświadczające przemocy uzyskają:

  • wsparcie
  • informacje o możliwości uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej
  • informacje na temat instytucji i podmiotów świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób doznających przemocy domowej