• W dniu 9.11.2023r. odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu socjalnego „Mam siłę i wiedzę – dam radę”. Pierwszym zaproszonym gościem była Pani Ewa Ryfa, która ma wykształcenie pielęgniarskie a na co dzień pracuje jako opiekunka. W trakcie spotkania z uczestnikami projektu dała im kilka praktycznych wskazówek dotyczących codziennej opieki nad osobami zależnymi. Kolejną zaproszoną osobą była Pani Katarzyna Falkenberg, pracownik tut. Centrum – Działu Dodatków, Ulg i Uprawnień, która opowiedziała o zasadach i możliwościach korzystania z Państwowego Funduszu Refundacji Osób Niepełnosprawnych.