W dniu 23.11.2023 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu socjalnego „Mam siłę i wiedzę – dam radę”. Zaproszonym gościem była Pani Celina Szczypska, która opowiedziała między innymi o zasadach żywienia osób starszych i o często popełnianych błędach żywieniowych. Uczestnicy projektu podzielili się również między sobą posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie z dietetykiem było już ostatnim w ramach projektu socjalnego „Mam siłę i wiedzę – dam radę”. Uczestnicy, podczas spotkań mieli okazję posiąść  praktyczną wiedzę na temat opieki nad osobą zależną, nabyć umiejętności radzenia sobie w kryzysie opiekuńczym  oraz z codziennymi problemami, posiąść wiedzę na temat żywienia seniora i różnych form pomocy i wsparcia.

Bardzo dziękujemy opiekunom osób niesamodzielnych za uczestnictwo w projekcie oraz zaangażowanie a wszystkim prowadzącym za poświęcony czas i chęć podzielenia się swoją wiedzą.