Z dniem 1 stycznia 2024r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. 2023r. poz. 1429 ).

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać od 01 stycznia 2024r. w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 lub za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu przy ul. Zamkowej 16a.

PPW (Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia)

PPW-K (Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem)

Poniżej załączamy link z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawie świadczenia wspierającego:

 https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace—pytania-i-odpowiedzi