W ramach projektu  wspierania osób w kryzysie bezdomności, pracownicy Zespołu ds. Bezdomności przygotowali 60 „paczek przetrwania”. Pracownicy socjalni we współpracy ze streetworkerem oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej podczas patroli wyjazdowych do miejsc niemieszkalnych, wręczają paczki  osobom bezdomnym w sytuacjach najbardziej kryzysowych. Podarunki składają się z ciepłych skarpet, rękawiczek, ogrzewaczy, koców termicznych oraz samopodgrzewającego się posiłku.  Są to podstawowe i niezbędne rzeczy mające na celu pomoc w przetrwaniu w  okresie zimowym osobom, które odmawiają pomocy w formie schronienia w Schronisku,  Noclegowni lub Ogrzewalni.

Podczas zimy osoby  w kryzysie bezdomności potrzebują zwiększonej naszej uwagi. Nie oceniaj, nie bądź obojętny – REAGUJ.  Każde życie ma znaczenie.