Za nami kolejne spotkanie w ramach warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin zastępczych, które odbyły się w ramach projektu „W rodzinie moc”.

Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować Pani Patrycji Machelskiej, która jest nauczycielem i działa jako wolontariusz w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Elblągu za przekazanie słodyczy i prezentów dzieciom, które umieszczone są w rodzinnej pieczy zastępczej. Fajnie jest mieć takich dobrych ludzi wokół. Dziękujemy!