W związku z trwającym okresem zimowym podejmujemy wzmożone działania, aby pomóc osobom w kryzysie bezdomności. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych oraz wyjazdy interwencyjne w przypadku otrzymania zgłoszenia. Ponadto pracownicy socjalni udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży.
Jeśli jednak to Ty zauważysz osobę w kryzysie bezdomności nie pozostawaj obojętny.

Informacje o osobach w kryzysie bezdomności, które przebywają w miejscach niemieszkalnych można zgłosić:
Elbląskie Centrum Usług Społecznych
ul. Winna 9
w godz. 7.30-15.30
tel. 55 625-61-00 (sekretariat)
tel. 55 625-61-79 (kierownik Działu Świadczeń Socjalnych)
tel. 55 625-61-18 (pracownicy socjalni ds. bezdomności)
całą dobę – e-mail: ecus@ecus.pl
Jeśli wiesz, że są również osoby starsze, z niepełnosprawnością oraz rodziny z dziećmi, które przebywają w bardzo trudnych warunkach zgłoś nam telefonicznie (55 625-61-00) albo na skrzynkę anonimową na stronie internetowej Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.