Sięgnij po ambitne wyzwania!!! 

Jeżeli zależy Ci na stałej pracy i chcesz pracować w instytucji o ugruntowanej pozycji, a przy tym jesteś osobą ambitną, dokładną oraz sumienną– nie czekaj i dołącz do nas!

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Link do oferty pracy

http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/72216

Miejsce pracy: Elbląg

Szukamy kandydatów do pracy, którzy posiadają:

  • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
  • wykształcenie wyższe;
  • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku administracyjno-biurowym;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia.

Na w/w stanowisku będziesz przede wszystkim:

  • realizował zadania związane z zamówieniami publicznymi;
  • prowadził sprawy związane ze środkami trwałymi.

Co możemy Tobie zaoferować: