Zasady korzystania z wypożyczalni

Kto może wypożyczyć sprzęt

Każdy, kto:
  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.
Jeśli jednak:
  • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

Co możesz wypożyczyć

  • Wypożyczalnia jest wyposażona w technologie wspomagające dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Można wypożyczyć, m.in. wózki elektryczne i skutery, aparaty słuchowe, powiększalniki, oprogramowanie wspierające komunikację.
  • Szczegółowa lista sprzętu znajduje się w pliku i na stronie pfron.org.pl

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).