Społeczność terapeutyczna to bardzo skuteczne podejście do leczenia uzależnień i innych pokrewnych problemów życiowych.

          W związku z tym w dniu 21.03.2024 roku odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym wzięły udział rodziny objęte wsparciem terapeutycznym w Elbląskim Centrum Usług Społecznych.
Nie brakowało ciepłej rodzinnej atmosfery i życzliwości. Spotkaniu towarzyszył iście świąteczny nastrój, liczne świąteczne dekoracje i tradycyjne polskie potrawy przypominały, że święta tuż, tuż…
Wspólna organizacja uroczystości stanowiła doskonały element terapii, uczestnicy nabywają w ten sposób umiejętności, które mogą wykorzystać w codziennym życiu.