Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, którego adresatami są:

  • Dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

-o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

-traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcie w czynnościach samoobsługowych,
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Realizatorem zadania jest Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. (55) 236-98-88

 

Szczegóły:

https://www.fundacja.elblag.pl/realizacja-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024/