Program kierowany jest do

członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
  • osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny/opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program realizowany jest poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością oraz
  • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego, za uprzednią zgoda gminy, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Zadanie realizowane jest przez Fundację Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. (55) 236-98-88

Szczegóły:

https://www.fundacja.elblag.pl/realizacja-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2024/