W związku z wprowadzonymi zmianami do Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 167), informujemy iż od 1 lipca 2024 r. usunięto art. 13 ww. Ustawy.

Zatem obywatele Ukrainy, którzy będą potrzebowali pomocy w zakwaterowaniu, powinni wypełnić wniosek o umieszczenie w punkcie zbiorowego zakwaterowania  i dostarczyć do punktu obsługi Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, przesłać listownie na adres Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie , Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, lub drogą elektroniczną na adres: wniosekua@uw.olsztyn.pl – wzór wniosku w załączeniu.

Jednocześnie informujemy, iż nadal w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje Całodobowy Punkt Recepcyjny, który znajduje się w Olsztynie, ul. Marka

Kotańskiego 1, telefon kontaktowy 797 829 617.