W dniu 23.06.2024r. podczas obchodów Dni Elbląga Prezydent Miasta Pan Michał Missan przyznał nagrodę Pani Arlecie Kocembie za jej długoletnią pracę na rzecz dzieci.

Pani Arletta Kocemba od 2010r. stanowiła rodzinę niezawodową a obecnie jest zawodową rodziną zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego. Pod opieką rodziny było już 36 dzieci. Obecnie pod opieką rodziny jest 4 wychowanków. Pani Arletta jest opiekunem niezwykle wrażliwym, wyczuwa smutki, rozczarowania i niepewność swoich wychowanków, potrafi je zamienić na uśmiech, radość i wiarę w siebie. W sposób ponadprzeciętny dzieli swoje ogromne i dobre serce, dzieci czują się w rodzinie zastępczej akceptowane i zrozumiane. Pani Arletta Kocemba wykazuje duże zaangażowanie i Jej praca zasługuje na wielkie wyróżnienie.