Pełna nazwa organizacji: Bank Żywności w Elblągu

Obszar działania:

– Miasto Elbląg oraz gminy z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego

Odbiorcy działań:

– placówki i organizacje prowadzące działalność opiekuńczą i charytatywną – jako potencjalni odbiorcy pozyskanej żywności

Dane kontaktowe:

ul. Stefczyka 7/8, 82-300 Elbląg, email: bz.elblag@bankizywnosci.pl, tel.: 55/648 66 11

Forma usługi:

– bezpłatne